Požární ucpávky

PROČ JE POŽÁRNÍ OCHRANA DŮLEŽITÁ?

Předpisy pro požární ucpávky, ochrana osob a ochrana šíření požáru

Systémy požární ochrany mohou zachránit životy a omezit škody na budově zasažené požárem, Jsou také povinné ze zákona. Účelem pasivních systémů požární ochrany je zastavit šíření plamene, kouře a jedovatých plynů při požáru. Utěsňují otvory u spár a u potrubních a kabelových prostupů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech. Proto je důležité začlenit pasivní požární ochranu – systémy požárních ucpávek – do projektu každé stavby hned od prvních fází. Hilti nabízí široký sortiment produktů pro požární těsnění, software pro projektování a technickou podporu při projektování a specifikaci systémů požárních ucpávek.


Požární ucpávky

JAK NAVRHNOUT ÚČINNÝ SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY

Pasivní systémy požární ochrany se navrhují s cílem zastavit plameny, kouř a jedovaté plyny, které se šíří budovou, utěsněním otvorů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech.

Stačí jediná netěsnost a celý systém požární ochrany přestává fungovat. Při projektování systémů pasivní požární ochrany je proto důležité využít celou škálu protipožárních produktů; jeden výrobek nestačí. Pomůže vám to:

  • zajistit, že všechny otvory v požárním úseku budou řádně utěsněny a budou společně bránit šíření požáru,
  • vybrat protipožární produkty, které budou kompatibilní s nejrůznějšími rozměry a tvary potrubí, kabelů, spár a prostupů.